Nanoteknikens matematiska metoder VT 2020

Detta är hemsidan för kursen FMFF20, Nanoteknikens Matematiska Metoder VT 2020, som är en obligatorisk delkurs för Teknisk Nanovetenskaps andra år i Lund. Vi har här samlat material, information och länkar som är viktiga under dina studier.

Nyheter
19/3 -2020 - Hemtentamen finns här.
Inlämning senast 13:10, Lycka till allihopa! /Gillis

6/3 -2020 - Repetitionsmaterial finns här.

18/2 -2020 - Resterande räkneövningar är på fredagar kl. 13:15 - 15:00. Det förändrar inte rutinerna för inlämningsuppgifterna. De läggs ut på tisdagar och ska lämnas in senast tisdagen veckan efter.

28/1 -2020 - Första inlämningsuppgiften är tillgänglig nedan. Fortsättningsvis kommer en ny inlämningsuppgift att läggas ut varje tisdag. Uppgiften ska vara inlämnad senast kl. 12:00 tisdagen efter. Inlämning, och upphämtning, av uppgifter görs i skåpet till höger om sal C368.

Beskrivning av kursen
Här hittar du information om kursens målsättning i pdf-format, om hur den är upplagd, hur den examineras, tillsammans med praktisk information.
Kursplanen finns här. Materialet från introduktionsföreläsningen finns tillgängligt här
och här

Lärare

För frågor rörande registrering, Ladok, anmälan till tenta och liknande kontakta:
- Kurssekreterare: Eskil Fredriksson

- Föreläsare, kursansvarig, examinator: Gillis Carlsson
- Föreläsare, examinator: Ferdi Aryasetiawan
- Datorövningsassistent: Mattias Bertolini
- Labbassistenter: Martin Albertsson
och
Björn Annby-Andersson
- Räkneövningsledare:
Jimmy Ljungberg

Lokaler
Samtliga delar av kursen äger rum på LTH i Lund, se
Schemat.

Litteratur
Litteraturen för kursen består av

 • Per Jönsson: Matlab, beräkningar inom teknik och naturvetenskap (Studentlitteratur, ISBN:91-44-02478-9)
 • Lars Gislén: Kompendier i Teori (säljs under introduktionsmötet och via sekreteraren på matematisk fysik)
 • Kursmaterial

 • Repetitionsuppgifter på komplexa tal. (obs teckenfel i facit på uppg. 5)
 • Övningsuppgifter med Svar samt Extra svar för diffekvaktioner med Laplace
 • Datorprojekt 1
 • Datorprojekt 2
 • Datorprojekt 3
 • Datafiler
 • Diagnostiska uppgifter

 • Exempel på munta frågor del 1 och 2 (Fourier/Laplace)
 • Exempel på munta frågor del 3 (Maxwell)
 • Fler exempel på munta frågor del 1 och 2 (Fourier/Laplace)
 • Fler exempel på munta frågor del 3 (Maxwell)
 • Extra Kursmaterial

 • Första delen av kap. 15. (visat 7/2-2014)
 • kap. 20. (visat 19/2-2014)
 • kap. 21. (visat 19/2-2014)

  Planering:
  Veckovis
  lektionsplanering med referenser till litteraturen.

  För labbarna, tänk på:
  Ses i sal H323 på fysicum.
  Max 6 personer per tillfälle.
  Schemat sitter på anslagstavlan på matematisk fysik för bokning eller ombokning.

  Laborationsmaterial

 • Handledning, till laboration i Fourieroptik.
      Extra filer för Fourieroptik labben:
      Program   figur   bild 1   bild 2  

 • Handledning till laboration om Ljusfarten.
 • Tider bokas via laborationslistorna på kursanslagstavlan (anslagstavlan vid ingången till avd. för matematisk fysik)
  (kommer vecka 2)

  Skrivande av laborationsrapporter

  Anvisningar för datorlaborationsrapporter finns här

  Inlämningsuppgifter:
  Inlämningsuppgifter publiceras här efter räkneövningen varje vecka, med början andra veckan.
  Inlämning i kursfacket innan kl. 12:00 på inlämningsdagen.
  OBS! Uppgifterna görs individuellt och ett självständigt arbete ska lämnas in.