Nanoteknikens matematiska metoder VT 2019

Detta är hemsidan för kursen FMFF20, Nanoteknikens Matematiska Metoder VT 2019, som är en obligatorisk delkurs för Teknisk Nanovetenskaps andra år i Lund. Vi har här samlat material, information och länkar som är viktiga under dina studier.

Nyheter
26/2 -2019 - Resterande inlämningsuppgifter läggs ut på fredagar efter räkneövningen. Ny inlämningstid blir kl 15 på fredag veckan efter.

22/2 -2019 - Repetitionsmaterial finns här.

31/1 -2019 - Sista inlämningsdag för de två utlagda inlämningsuppgifterna är ändrade. Detta eftersom de har lagts ut en vecka tidigare än planerat. Inlämningsuppgift 3 läggs därför ut först den 12/2 och därefter blir det som vanligt.

22/1 -2019 - Första inlämningsuppgiften är tillgänglig nedan. Fortsättningsvis kommer en ny inlämningsuppgift att läggas ut varje tisdag. Uppgiften ska vara inlämnad senast kl. 12:00 tisdagen efter. Inlämning, och upphämtning, av uppgifter görs i skåpet till höger om sal C368.

Beskrivning av kursen
Här hittar du information om kursens målsättning i pdf-format, om hur den är upplagd, hur den examineras, tillsammans med praktisk information.
Kursplanen finns här. Materialet från introduktionsföreläsningen finns tillgängligt här
och här

Lärare

För frågor rörande registrering, Ladok, anmälan till tenta och liknande kontakta:
- Kurssekreterare: Kerstin Nilsson

- Föreläsare, kursansvarig, examinator: Gillis Carlsson
- Föreläsare, examinator: Ferdi Aryasetiawan
- Datorövningsassistent: Mattias Bertolini
- Labbassistenter: Martin Albertsson
Mikael Nilsson Tengstrand
- Räkneövningsledare:
Jimmy Ljungberg

Lokaler
Samtliga delar av kursen äger rum på LTH i Lund, se
Schemat.

Litteratur
Litteraturen för kursen består av

 • Per Jönsson: Matlab, beräkningar inom teknik och naturvetenskap (Studentlitteratur, ISBN:91-44-02478-9)
 • Lars Gislén: Kompendier i Teori (säljs under introduktionsmötet och via sekreteraren på matematisk fysik)
 • Kursmaterial

 • Repetitionsuppgifter på komplexa tal. (obs teckenfel i facit på uppg. 5)
 • Övningsuppgifter med Svar samt Extra svar för diffekvaktioner med Laplace
 • Datorprojekt 1
 • Datorprojekt 2
 • Datorprojekt 3
 • Datafiler
 • Diagnostiska uppgifter

 • Exempel på munta frågor del 1 och 2 (Fourier/Laplace)
 • Exempel på munta frågor del 3 (Maxwell)
 • Fler exempel på munta frågor del 1 och 2 (Fourier/Laplace)
 • Fler exempel på munta frågor del 3 (Maxwell)
 • Extra Kursmaterial

 • Första delen av kap. 15. (visat 7/2-2014)
 • kap. 20. (visat 19/2-2014)
 • kap. 21. (visat 19/2-2014)

  Planering:
  Veckovis
  lektionsplanering med referenser till litteraturen.

  För labbarna, tänk på:
  Ses i sal H323 på fysicum.
  Max 6 personer per tillfälle.
  Schemat sitter på anslagstavlan på matematisk fysik för bokning eller ombokning.

  Laborationsmaterial

 • Handledning, till laboration i Fourieroptik.
      Extra filer för Fourieroptik labben:
      Program   figur   bild 1   bild 2  

 • Handledning till laboration om Ljusfarten.
 • Tider bokas via laborationslistorna på kursanslagstavlan (anslagstavlan vid ingången till avd. för matematisk fysik)
  (kommer vecka 2)

  Skrivande av laborationsrapporter

  Anvisningar för datorlaborationsrapporter finns här

  Inlämningsuppgifter:
  Inlämningsuppgifter publiceras här efter räkneövningen varje vecka, med början andra veckan.
  Inlämning i kursfacket innan kl 15 på inlämningsdagen.